woensdag 16 november, 2022

Eerste vaktechnische basiscursus kalverhouderij een groot succes

In september 2022 zijn er 14 cursisten gestart met de eerste vaktechnische basiscursus kalverhouderij. De cursus bestaat uit zeven dagdelen en staat onder leiding van kennismakelaar Henriëtte Rozendaal.

Van geboorte tot slachterij

Inmiddels zijn er vijf dagdelen geweest, waar verschillende thema’s centraal stonden. De aftrap van de cursus was het thema ‘van melkveebedrijf naar kalverhouderij’. Met presentaties van Reinier Pluim, eigenaar van Pluim BV (verzamelplaats en handel) en dierenarts Arjen van Veenhuisen (AnimalCare) kregen de deelnemers veel praktische informatie over de weg die het kalf aflegt voordat het op het kalverhouderijbedrijf arriveert.

Tijdens de vier volgende cursusdata stonden de thema’s stalklimaat en huisvesting, economie, ondernemerschap en gezondheid centraal.

Afgelopen dinsdag 4 oktober werd een bezoek gebracht aan slachterij Ameco in Apeldoorn, waar een uitgebreide rondleiding werd gegeven door Karel van Westreenen en verschillende (afgekeurde) organen bekeken werden. Bij Ameco worden naast gebruiksvee ook rosé kalveren geslacht.

Kalfsvlees

Als kers op de taart deed de groep een hierna een kookworkshop met kalfsvlees vanuit Stichting Promotie Kalfsvlees met Patricia van Krieken in de kookstudio in Uddel. Naast het verhaal over afzet van kalfsvlees werden verschillende populaire gerechten met kalfsvlees toegelicht en gegeten. Want na een liefdevolle verzorging van zeven maanden tot een jaar is het interessant om te horen en te proeven wat er met onze kalven gebeurt! Zo is in Japan een plakje tong een pure delicatesse en is in vele landen de (hart)zwezerik een veelgevraagd stukje vlees. Stichting Promotie Kalfsvlees houdt zich continu bezig promotie, ondersteuning in afzet en nieuwe trends in de markt.

Er staan nu nog twee themadagen op de planning. Dinsdag 11 oktober vindt er een ochtend plaats waarbij Stichting Mestverwerking Gelderland, het Calf Expertise Centre en Van Westreenen zullen ingaan op mest en milieu. De laatste ochtend zal ingaan op voeding en onderzoek.

Enthousiaste deelnemers

Kennismakelaar Henriëtte Rozendaal en de cursisten zijn enthousiast. “Het is een gevarieerde groep deelnemers met verschillende achtergronden uit het hele land. Het is mooi om te zien hoe deze mensen van experts én van elkaar leren”, aldus Henriëtte.

Zo wil deelneemster Aaltje Harink graag meer in het bedrijf van haar man gaan participeren. Tevens vindt ze de sector erg interessant: “De sector is relatief nieuw voor mij. Het is goed om kennis buiten ons bedrijf op te doen en deze ervaringen uit te wisselen met specialisten en andere mensen uit de sector.” Deelnemer Jan Pak doet vanuit een andere achtergrond en motivatie mee aan de cursus. Hij werkt thuis mee en overweegt een bedrijfsovername; door het volgen van de cursus wil hij zijn kennis verbreden en meer te weten komen over de sector. De cursus helpt hem bij toekomstige keuzes.

Cursus start opnieuw in voorjaar 2023

Deze eerste vaktechnische cursus eindigt in oktober 2022. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Bij voldoende belangstelling start in het voorjaar van 2023 een nieuwe cursus.