PROGRAMMA

 • 10:00
  Inloop
 • 10:30
  Welkom en aftrap door dagvoorzitters en introductiefilmpje
 • 11.00
  Workshops (Iedere deelnemer volgt één workshop)
 • 12.15
  Lunch
 • 13.15
  Verbindende spreker Dick Veerman (Foodlog)
 • 14.15
  Motiverende spreker Maarten van der Weijden
 • 15.15
  Afsluiting
 • 15.30
  Borrel

LET OP: Workshop 3 & 4: De 28-dagen-regeling & Weerstand, stress en voeding; de overgang van het kalf. (diergezondheid) ZITTEN VOL!!

Tijdens de Jongerendag zetten we het kalf centraal: we laten de melkveehouderij, collecterende handel en de kalverhouderij tezamen nadenken over de weg en de behoefte van het kalf. Workshops bieden je de nieuwste inzichten over onder andere de 28-dagen regeling in Duitsland. Dierenartsen delen hun ervaringen van de beste overgangen voor het kalf, en krijg tips en tricks voor behendig veetransport.

Ook gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen over actuele onderwerpen. We zullen elkaar uitdagen en prikkelen, maar bovenal motiveren om samen voor het kalf te gaan.

Als knallende afsluiter neemt Maarten van der Weijden ons mee in zijn weg naar Olympisch goud en zelfs nog verder. Zijn ambities en innovatief en succesvol samenwerken in ondernemen en topsport worden vertaald naar ons leven alledag, om het kalf, op ons bedrijf.

Ben jij tussen de 16 en 35 jaar en bedrijfsopvolger, medewerker, veehandelaar of dierenarts in de melkvee- of kalverhouderij? Kom dan naar de allereerste Landelijke Jongerendag op vrijdag 19 april 2024 in Nijkerk. Met praktische inhoudelijke workshops en inspirerende sprekers. Het programma duurt van 10.00 tot 16 uur, inclusief lunch en borrel, en deelname is gratis.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage vanuit Colland Arbeidsmarkt, LTO, ZuivelNL, Vereniging van Kalverhouders (VVK), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Centrum Voor Innovatief Vakmanschap en het Sta Op Fonds. Partners zijn daarnaast ook het NAJK en Vee&Logistiek.

Workshops:

 • 1. Respectvol omgaan met dieren
  Bert Driessen gaat in op respectvol omgaan met dieren met betrekking tot het drijven van vee, omdat de meeste hulpmiddelen verboden zijn. Samen met Bert ga je aan de slag met de vier onderdelen waar je op kunt sturen. Allereerst staat een veilige werkomgeving wat betreft het laden centraal. Ten tweede komt de kennis van het dier tijdens het laden aan bod: welke punten observeer je bij het dier? Ten derde is het gedrag van de drijver essentieel: welke dingen moet je uitvoeren en welke dingen kan je beter laten? Tot slot krijg je praktische tips over de persoonlijke bescherming tijdens het laden van de dieren. Ben je hierdoor nieuwsgierig geworden, schrijf je dan in voor deze workshop!
 • 2. Kalfvolgsysteem
  In deze workshop nemen we je mee naar het ontstaan van systemen om de kalvergezondheid te verbeteren zoals KalfVolgSysteem en andere initiatieven zoals KalfOK die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de jonge kalveren vanaf de melkveehouderij bestemd voor de kalverhouderij. Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en Vee en logistiek nemen ons mee in het resultaat van de eerder genomen initiatieven en de kansen die er zijn in de toekomst met betrekking tot het uitwisselen van gegevens tussen kalverhouders, handel en melkveehouderij. Deze laatste ontwikkeling zal een sleutel zijn in de samenwerking. Luister en discussieer mee!
 • 3. De 28-dagen-regeling (diergezondheid)
  !!!LET OP: DEZE WORKSHOP ZIT VOL!!!

  Vleeskalverdierenarts Niels Geurts van Dierenartsenpraktijk Thewi gaat in op de 28-dagen-regeling die vanaf januari 2023 is ingevoerd in Duitsland. Allereest belicht hij de redenen achter deze regeling en welke gevolgen deze regeling heeft voor de melkveehouder en de kalverhouder. Vanuit de kalverhouderij zijn al diverse resultaten bekend van koppels met een opzetleeftijd van minimaal 28 dagen bekend. We evalueren de gegevens en kijken naar de impact van deze regeling op de slachtresultaten, de gezondheid, management en de houderijsystemen. Daarnaast zal worden ingegaan op de genomen maatregelen en de effecten van deze maatregelen. Ben jij benieuwd naar de wereld achter de 28-dagen regeling en discussieer jij graag mee over de aanpak hierin? Schrijf je dan in voor deze workshop!
 • 4. Weerstand, stress en voeding; de overgang van het kalf. (diergezondheid)
  !!!LET OP: DEZE WORKSHOP ZIT VOL!!!
  Tijdens de workshop – verzorgd door Caroline Huetink (ZuivelNL) en Arjan van Genugten (Veearts bij Dierenartsenpraktijk ’t Leijdal) – maak je kort kennis met deze ketenorganisatie voor de zuivelsector. Eén van de zaken die ZuivelNL uitvoert voor de sector is financiering van (praktijk)onderzoeken en activiteiten rond onder andere dierenwelzijn en diergezondheid. Het kalf is een belangrijk onderwerp in lopende en nieuwe onderzoeken. In de workshop krijg je inzicht in de nieuwste onderzoeksresultaten en hoe je hiermee in de praktijk aan de slag kunt. Een dierenarts vertelt vervolgens alles over de weerstandopbouw en stress op het melkveebedrijf. Wat doen (wij als) melkveehouderij hieraan en wat zijn de mogelijkheden in optimalisatie hierin? Wat verwacht de kalverhouderij hierin van de melkveehouderij en hoe kunnen we elkaar versterken? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
 • 5. Hoe krijg je ze mee
  De maatschappelijke discussie over de veehouderij laait steeds vaker op, waarbij het kalf regelmatig onderwerp van deze discussie is. Hoe zoek je in deze tijd voor begrip en verbinding in plaats van een eindeloze discussie? In deze workshop – verzorgd door Hans Zomer – leer je van een communicatieprofessional hoe je aan de hand van voorbeelden het gesprek aan kan gaan.

De Landelijke Jongerendag Kalverhouderij vindt plaats in Hart van Holland in Nijkerk (GLD). Het programma duurt van 10.00 tot 16 uur, inclusief lunch en borrel, en deelname is gratis. Ben je jong van geest, maar iets ouder dan 35 jaar? Ook dan ben je welkom. Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar info@henrietterozendaal.nl of melkveehouderij@kennismakelaarsdierhouderij.nl.

Deze jongerendag wordt mede mogelijk gemaakt door:

“DE KALVERHOUDERIJ EN MELKVEEHOUDERIJ ZIJN DYNAMISCHE SECTOREN, ER IS VEEL GAANDE. JIJ SPEELT DAAR EEN ACTIEVE ROL IN.”

Aanmelden

Meld je direct aan!

Sector(Vereist)
In welke sector ben jij actief?
Hidden