dinsdag 31 januari, 2023

Onbekend maakt onbemind

Melkveehouders en kalverhouders weten te weinig van elkaar wat ze doen en dat maakt het lastig om rekening met elkaar te houden. In samenwerking met het GAJK vond op het thuisbedrijf van de kennismakelaar kalverhouderij een bijeenkomst plaats óver de kalverhouderij, voor melkveehouders. 

Het doel: over en weer het gesprek voeren en de samenwerking tussen beide sectoren verbeteren. Onno Hidding van PALI Group gaf de melkveehouders uitleg over de keten. Wat gebeurt er met de kalveren op het moment dat zij de melkveehouderij verlaten?

Rundvee- en vleeskalveren dierenarts Johannes Malda van DAP VUG gaf uitleg over de gezondheid van de dieren en gaf de melkveehouders daarnaast nog wat tips mee naar huis. Zoals; geef kalveren veel en snel biest en onderzoek je salmonella status en probeer deze te verbeteren.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond met goede opkomst en hopen de sectoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, weer wat dichter bij elkaar gebracht te hebben.

Het doel is om met provinciale AJK’s en de kennismakelaar kalverhouderij de bijeenkomsten over de 12 provincies in Nederland te organiseren. Dit om zo de melkveehouders allen kennis te laten maken met de kalverhouderij en een kijkje te geven in de stallen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 45% van de melkveehouders nog niet eerder op een kalverhouderij is geweest.