vrijdag 1 april, 2022

Kennismakelaar kalverhouderij stelt zich voor

De plantaardige sectoren en de melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij  hebben een scholingsconsulent, oftewel kennismakelaar. Per 1 april 2022 heeft de kalverhouderij ook een kennismakelaar, Henriëtte Rozendaal.

Leven lang ontwikkelen

Ondernemingen ontwikkelen zich en worden groter. Afnemers en overheid stellen nieuwe eisen en moderne technieken doen hun intrede. De regels in de sector veranderen. Daarmee ook wat er van ondernemers en hun eventuele medewerkers wordt verwacht. Een kennismakelaar helpt bedrijven en hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. In sommige gevallen organiseren kennismakelaars scholingen waarbij groei en optimalisering van de ondernemer, medewerkers en de onderneming centraal staan. Kennismakelaars stimuleren een cultuur van leven lang ontwikkelen.

Kennismakelaar kalverhouderij

De kalverhouderij staat voor lastige dossiers en krijgt te maken met weerstand. De komst van de kennismakelaar kalverhouderij komt op het juiste moment. Zij zal de schakel zijn tussen verschillende partijen om kennisontwikkeling te stimuleren en in te spelen op de behoeften. Een kennismakelaar werkt onafhankelijk; dit houdt in dat hij/zij niet verbonden is aan een organisatie/bedrijf. De kennismakelaar kalverhouderij wordt mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Om sectorbreed betrouwbare informatie te krijgen over de behoefte aan kennis en ontwikkeling is door kennismakelaar Henriëtte Rozendaal een klankbordgroep opgericht. De samenstelling van de klankbordgroep vormt een juiste afspiegeling van de sector. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gepeild hoe er vorm gegeven kan worden aan kennisoverdracht.

Maak kennis met Henriëtte Rozendaal

Henriëtte is thuis in het ontwikkelen en overdragen van kennis. Met zeven jaar ervaring als docent veehouderij wil zij zich graag meer gaan inzetten voor de kalversector. Naast het lesgeven van diverse vakken veehouderij heeft zij een cursus kalverhouderij ontwikkeld voor agrarisch MBO en HBO die met succes al meerdere jaren draait.

Henriëtte, die thuis met haar man een kalverhouderij runt, neemt haar rol als kennismakelaar erg serieus: ‘’Mijn drijfveer is de kalversector, die mijn hart heeft. Kennisontwikkeling in de kalverhouderij is wenselijk om naast de druk vanuit de overheid, voldoende instroom te behouden en de vakbekwaamheid van ondernemers en medewerkers op orde te hebben. Er moet een spin in het web komen wat betreft kennisoverdracht.”

Samenwerking

Henriëtte werkt als kennismakelaar kalverhouderij met verschillende organisaties samen, zoals Agrivaknet, LTO, VVK en het onderwijs. Dit kan in de vorm van het organiseren van themadagen, masterclasses of andere scholingen.